Minden 19.990.- Ft feletti megrendelést INGYEN házhozszállítunk!

Kövess minket!

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Vásárlási tudnivalók
Általános szerződési feltételek
Általános szerződési feltételek

1. A Szerződési Feltételek alapfogalmai

 

 

1.1 Szolgáltató és adatai
Neve: Rózsa és Társai Bt.  Címe: 7150, Bonyhád, Szabadság tér 8/33 Adószám: 26472388-2-17 Cégjegyzékszám: 17-06-003145

 

1.2 A Vásárló

Aki a Web áruház Szolgáltatást igénybe veszi, azaz a Web áruház internetes felületén keresztül árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

1.3 A Szállító

A Szolgáltató által megbízott csomagszállító cég.

2. Web áruház Szerződési Feltételek célja

 

A Szolgáltató jelen ÁSZF- et azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a Web áruház Szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Szolgáltató és a Vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, a Web áruház Szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.
Az ÁSZF a Szolgáltató, és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltató Web áruház tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

 

2.1 Az ÁSZF közzététele

Az ÁSZF Vásárló által történő elfogadása a Web áruház Szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha a Vásárló a szolgáltatást igénybe veszi, azaz árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

2.2 Az ÁSZF hatálya

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF- et részben vagy egészben bármikor módosíthatja. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg a Szolgáltató a Web áruház Szolgáltatást biztosítja.

3. A Web áruház Szerződés létrejötte és módosítása

3.1. Regisztráció

Regisztráció menüpont alatti adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. A Szolgáltatót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha a Vásárló a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

3.2 Általános jellemzők

 

A Szerződés a Szolgáltató Internetes felületén történő megrendeléssel, illetve jelen ÁSZF elfogadásával jön létre. A Szerződés nyelve magyar. A megkötendő Szerződés írásban foglaltnak tekintik az ÁSZF elfogadásával.
A Web áruházban való vásárlás feltétele, hogy legalább 14 évet betöltő személy legyen, illetve a szállítási és számlázási adatok, továbbá elérhetőségek helyes megadása. A megrendelések akkor jönnek létre, amikor a Vásárló a Megrendelést végső formájában jóváhagyja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a megrendelő adatainak valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse.

 

3.3 Megrendelés módosítása, törlése

A megrendelés jóváhagyása után elektronikusan a megrendelés már nem törölhető. A megrendelés visszavonását a Vásárló a Web áruház Kapcsolat menüpontjában megadott elektronikus levelezési címen, illetve telefonos hívószámon teheti meg. A megrendelés visszavonása csak a futárszolgálat részére történő átadás előtt lehetséges.

3.4 Fizetési feltételek

A Vásárló a vásárolt áruk és szolgáltatások ellenértékét vagy a futárszolgálatnál az áruk átvételénél készpénzben teljesíti, vagy személyesen átveszi a gyógyszertárban. A Szolgáltató részteljesítést nem vállal, a futárszolgálat részteljesítést nem fogadhat el. A Vásárló a megrendelés összes tételét egyben átveheti, vagy a teljes megrendelés átvételét megtagadhatja. Lehetőség van kiegyenlíteni a vételárat bankkártyás fizetéssel mely az OTP bank Simplepayn rendszerén keresztül valósul meg vagy a futárnál készpénzben vagy bankkártyával. A vételárat minden esetben, forintban kell kiegyenlíteni.

A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Web áruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló fenntarthatja, vagy elállhat vásárlási szándékától.

3.5 Szállítási módok

 

Futárszolgálatos szállítás utánvéttel(kizárólag Magyarország területén)
Az összeget a Vásárló az átadó futárnak fizeti, mely együttesen tartalmazza a termék(ek) ellenértékét és a házhozszállítást. A szállítás díja a megrendelés folyamán kerül kiszámolásra a rendelés értékétől függően. Bruttó 1490.- forint szállítási díj 0-19990.- forintig, vagy ingyenes 19991.- forinttól. A készpénzkezelés díja minden utánvétes esetben 490.- forint.

Csomagpontra szállítás díjszabása:

FoxPost: Bruttó 999.- forint szállítási díj 0-19990.- forintig, vagy ingyenes 19991.- forinttól.

GLS/MPL/Packeta: Bruttó 1190.- forint szállítási díj 0-19990.- forintig, vagy ingyenes 19991.- forinttól.

3.6 Sikertelen kézbesítés

Általános kiszállítási határidőnél a futárszolgálat kettő alkalommal kísérli meg a megrendelt áruk átadását. Ezután a megrendelést a Szolgáltató érvénytelennek nyilvánítja és törli.

 

4. A Vásárló jogai és kötelezettségei

 

A Vásárlónak miután a csomagot átvette 14 munkanapig jogában áll a megrendelt terméket a Szolgáltató részére hiánytalanul visszaküldeni. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről értelmében a visszaküldés költségei a Vásárlót terhelik. A vitás esetek elkerülése végett a visszaküldött árukat tartalmazó csomag felbontásáról a Szolgáltató fényképet készíthet. A Szolgáltató köteles az áru ellenértékét a csomag kézhezvételétől számítva 30 napon belül visszajuttatni a vásárlónak.

 
5. Személyes adatok módosítása

 

Megadott személyes adatait a Vásárló az oldalra való belépés után a Kosár folyamat során bármikor megváltoztathatja. A Vásárló, adatainak törlését az Kapcsolat oldalon megadott elektronikus levelezési címen, illetve telefonon kérheti.

 
6. Egyebek

 

6.1 Felelősség kizárása

A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

Az oldalon feltüntetett leírások és képek csupán tájékoztató jellegűek. A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy az adatok a valóságnak megfeleljenek. Az esetleges elírásokért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

6.2 Jogviták

A Szerződő Felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, Szerződő Felek a Szolgáltató székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

6.3 Termékekhez kapcsolódó képek, videók és leírások

 

Munkatársaink mindent megtesznek, hogy a valóságnak megfelelő képet, videót és leírást helyezzenek el az oldalon. Egyes típusok esetében előfordulhat, hogy a képen, videón látható, illetve a valós termék eltér egymástól, melyért felelősséget nem tudunk vállalni.
Fentiekre tekintettel kérjük minden tisztelt ügyfelünket, hogy szíveskedjenek az illusztrációként feltüntetett képet, videót, illetve az árat egyeztetni a rendelt termék adatival, esetlegesen felvenni a kapcsolatot munkatársainkkal.

Egészségpénztári elszámolás

Egészségpénztári kártya on-line nem fogadható el, de az elszámolható tételekről számlát tudunk kiállítani a pénztár nevére. Ezt postai úton kell eljuttatni a pénztárhoz, akik jóváírják a vásárlást.

Egészségpénztári számlát úgy lehet igényelni, hogy a számlázási adatoknál az egészségpénztár(mint cég) adatait adják meg(adószám kötelező), illetve a tagszámukat is feltüntetik.

A számlát a csomaggal együtt küldjük ki.

Adatkezelési tájékoztató
Adatvédelem

Irányelv

A Rózsa és Társai Bt. (a továbbiakban Webáruház Tulajdonos) létrehozta azokat az adatvédelmi elveket, melyek alapján a lehető legdiszkrétebben és legbiztonságosabban - és a hatályos törvényeknek megfelelően - védi a látogatók és a vásárlók személyes adatait. Ennek megfelelően biztosítjuk kedves látogatóinkat arról, hogy a vásárláshoz vagy regisztráláshoz szükséges adatokat harmadik fél számára nem adjuk ki, kivéve, ha erről az illetékes bíróság másképp nem rendelkezik.

Regisztrációs adatok

A Webáruház Tulajdonos tiszteletben tartja a Webhelyet látogató felhasználók személyes adatainak védelmét biztosító jogait. A jelen adatvédelmi nyilatkozat alapján Ön eldöntheti, hogy mely adatait adja meg a jelen Webhelyen. A Webáruház Tulajdonos az Ön, a jelen Webhelyen megadott adatait az itt foglaltaknak megfelelően kezeli. Az Ön adatszolgáltatása minden esetben önkéntes. Személyes adatainak megadásakor Ön felhatalmazza a Webáruház Tulajdonos-t, hogy az Ön által megadott adatokat a jelen adatvédelmi nyilatkozattal összhangban felhasználhassa. A Webhelyre történő regisztrációval Ön egyértelműen és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Önnek a Webáruház Tulajdonos a Webhely témájába illő értesítőket küldhessen, az Ön ezen hozzájárulása önkéntes és a megfelelő tájékoztatás birtokában történt. A Webhely kialakításakor arra törekedtünk, hogy a jelen Webhelyen elérhető Tartalmak, termékek és szolgáltatások legnagyobb része az Ön személyes adatainak megadása nélkül is elérhetők legyenek. Jelen adatvédelmi nyilatkozat a Webhely oldalairól közvetlenül, bármikor elérhető.

Jelen adatvédelmi nyilatkozat mind a személyes, mind a nem személyes adatok gyűjtésére (pl. személytől független látogatottsági statisztikák készítésére felhasznált adatok) vonatkozik.

Önnek jogában áll korlátoznia, vagy megtiltania azt, hogy a jelen Webhelyen megadott személyes adatait a Webáruház Tulajdonos felhasználhassa, rögzíthesse. Önnek jogában áll a Webáruház Tulajdonos-től azt kérnie, hogy személyes adatait a Webhelyről törölje. Ezirányú kéréseit kérjük a Webhely kapcsolatfelvételi oldalon megtalálható e-mail címen, vagy az online kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül jelezze felénk.

A Webáruház Tulajdonos harmadik féllel nem osztja meg a jelen Webhelyen keresztül önkéntesen megadott személyes információkat az adat tulajdonosának az engedélye nélkül. Kivételt képeznek ez alól a mindenkori jogi szabályozásból fakadó kötelező adatszolgáltatások (kormányzati hatóságoknak, idézésnek, bírósági végzésnek megfelelő kötelezettség, stb. esetén).

A Webhely tartalmazhat olyan elemeket, amik a látogatóktól ismerőseik adatait (nevüket, becenevüket, esetleg e-mail címüket) kérik el. Ezen megadott, személyes adatnak minősülő adatokra is vonatkoznak az itt foglaltak; ezen adatok is a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat védelme alatt állnak.

Az önkéntesen megadott adatokat, ha az adatok megadásának helyén a jelen Webhelyen ez külön nem került meghatározásra, akkor a Webáruház Tulajdonos a következőkre és csakis az itt felsoroltakra használhatja fel: a Webáruház Tulajdonos hírleveleire való feliratkozás meghívására (automatikus hírlevélküldésre nem), a Webáruház Tulajdonos termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos promóciós célú üzenetek küldésére, illetve a Webáruház Tulajdonos-vel üzleti kapcsolatban álló harmadik felek termékeit és szolgáltatásait ajánló promóciók küldésére.

A Webhely a helyes működéshez és a szolgáltatások helyes működéséhez cookie-k használatát igényelhetik. Ezekben az esetekben amennyiben a látogató böngészőjében a cookie-k engedélyezve vannak, akkor a cookie-k használata automatikus. A cookie-k, melyeket a látogató böngészője ment le a látogató számítógépére nem tartalmaz személyes adatokat, azok csak a Webhely által felhasználható információdarabkákat tartalmazhatnak, melynek célja az, hogy a Webhely ezeken keresztül azonosítani legyen képes a látogatót, így a visszatérő látogatónak bizonyos, már a jelen Webhelyen megadott és rögzített adatait nem kell újra megadnia. A cookie-k használata egy lehetőség a Webhely kényelmesebb böngészéséhez, a cookie-k használatát a felhasználó bármikor saját böngészőjében letilthatja. A Webhely egyes szolgáltatásai és Tartalmai ugyanakkor nem kizárt, hogy igénylik a cookie-k adta lehetőségeket, így ezen szolgáltatások és Tartalmak olyan böngészőkkel, amikben a cookie-k lehetősége ki van kapcsolva, előfordulat, hogy nem lesznek elérhetőek.

Az információk biztonsága és védelme érdekében minden ésszerű intézkedést megteszünk. A Webáruház Tulajdonos a hozzá eljutott személyes és nem személyes adatokat bizalmas adatként kezeli, melyekre a titoktartási kötelezettség is érvényes. Az adatokhoz való hozzáférést szigorúan korlátozzuk, hogy megelőzzük a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását, illetve jogosulatlan felhasználását.

A Webhelyen található Tartalmak kizárólag tájékoztató jelleggel kezelendők. A Tartalmak jóhiszeműen kerültek feltöltésre; a Tartalmakra, azok pontosságára, teljességére Webáruház Tulajdonos nem vállal garanciát. Webáruház Tulajdonos és annak alkalmazottjai nem vállalnak felelősséget a jelen Webhely Tartalmai alapján keletkezett közvetlen, vagy közvetett károkért, profitkiesésért. A Webhely tartalmazhat olyan hivatkozásokat (hiperlinkeket), amelyek más webhelyekre mutatnak, ezek a Webáruház Tulajdonos független harmadik felek birtokában lévő webhelyek, ebből adódóan a Webáruház Tulajdonos nem vállal semmilyen felelősséget a hivatkozott webhelyek tartalmáért, az azokon keresztül elérhető termékekért, szolgáltatásokért.

A regisztráció megszüntetése

Természetesen lehetővé tesszük látogatóink, vásárlóink számára a regisztráció és az azzal járó előnyök visszamondását, melynek módja a következő:
Az elérhetőségeink (kapcsolat) oldalon megadott ügyfélszolgálati e-mail címen, vagy egyéb elérhetőségeink valamelyikén kérjük jelezze ezirányú szándékát.
Ezek után kérésére töröljük minden adatát rendszerünkből, arról másolatot nem készítünk és megszüntetjük Ön felé az összes direkt kommunikációs csatornát.

Regisztrációs adatok megújítása

Rendszerünk lehetőséget ad adatainak változása esetén annak javítására.
Az adatok megváltoztatásra belépés után kerülhet sor. A vásárlási folyamat 3. lépésében adhatók meg és ugyanitt módosíthatók a számlázási és szállítási adatok, melyek rendelés leadása nélkül is elmenthetők. Vagy adatmódósítási igényét jelezze felénk elérhetőségeink (kapcsolat) oldalon megadott ügyfélszolgálati e-mail címen, vagy egyéb elérhetőségeink valamelyikén és mi javítjuk adatait.

Nyereményjáték szabályzat- Instagram
 1.           A Játék és a Szervező

 

Jelen szabályzat (a továbbiakban: Játékszabályzat) a Rózsa és Társai Bt (székhely: 7150,Bonyhád Szabadságtér 8/33.., adószám:26472388217, cégjegyzékszám:17 06 003145) (továbbiakban: Szervező) által kezelt és karbantartott https://www.instagram.com/pirulafutar Instagram oldalon futó nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) vonatkozik, az alábbi feltételekkel.
  

 1.           Kik vehetnek részt a Játékban?

 

2.1.    A Játékban részt vehet minden magyarországi lakcímmel rendelkező, nagykorú és cselekvőképes, természetes személy (a továbbiakban: Játékos), aki érvényes regisztrációval rendelkezik a www.instagram.com oldalon. 

2.2.    A Játékos a Játékban való részvételével egyidejűleg visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a Játékban részt kíván venni, a Játékszabályzatot pedig teljeskörűen megismerte, az ebben foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el. A Játékban a részvétel az adott Játék kiírása szerinti első aktivitással kezdődik. 

2.3.    A Játék posztban közölt eltérő rendelkezés hiányában egy Játékos csak egyszer vehet részt egy Játékban.

2.4.    A Játékos a Pirulafutár Instagram oldalának követése, az Adam Cosmetics Instagram oldalának követése és a nyereményjátékról szóló poszt likeolása után vehet részt a nyeremény kisorsolásában.

2.5.    A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

 1.           A játék időtartama, menete

 

3.1.    A játék időtartama: 2023. július 31.  – 2023. augusztus 6. 

 

3.2.    Eredményhirdetés: 2023. augusztus 7. 

 

3.3.    Nyertesek száma: 1 fő 

 

3.4.    Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre, a Szervező Instagram oldalára kikerülő játékfelhívásban foglaltaknak maximálisan eleget kell tennie.

 

 1.           Nyeremények, Nyertes

 

4.1.    Nyeremény: 1 db Adam Cosmetics csomag 

 

4.2.    A nyeremény készpénzre nem váltható át. 

  

4.3.    Pótnyertest nem hirdetünk.

 

4.4.    A nyeremény más magánszemély számára nem átruházható.

 

 1.           A Nyertes értesítése

 

5.1.    A Nyertes nevét Instagram posztban tesszük közzé 2023. július 18.-án, amely közzétételhez a Felhasználók a Játékban történő részvétellel hozzájárulnak. Az eredményhirdetést követően a Nyertesnek az info@pirulafutar.hu címre küldött privát e-mail üzenetben vagy Instagram oldalon keresztül kell felvennie a kapcsolatot a Szervezővel. A tárgynyereményt a Nyertes által fenti címen megadott levelezési címre, futár útján továbbítja a Szervező.

 

5.2.    Amennyiben a Nyertes legkésőbb az eredményhirdetést követő 15. napig nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel, úgy elveszíti jogát a nyeremény átvételére. Az a Nyertes, aki a leírtak szerint a fenti határidőn belül nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel, jelen szabályzat elfogadásával kifejezetten és visszavonhatatlanul lemond az ezzel összefüggő bármilyen kártérítési, megtérítési, illetve egyéb igényéről.

 

5.3.    A Nyertes az általa tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókja levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maga viseli. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőriznie.

 

 

 

 1.           Kizárás

6.1.    Ha olyan Felhasználó játszik vagy nyer, aki a Játék szabályait megszegi, vagy a jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, és/vagy az Instagram felhasználói feltételeit megszegve, vagy megkerülve regisztrált az Instagramon, a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

 

6.2.    A Játékból kizárásra kerülnek továbbá azok a Játékosok, akik etikátlan magatartást tanúsítva nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással próbálják növelni, és ezzel a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevő nyerési esélyeit csökkentik. A Játékból való azonnali hatályú kizárást von maga után bármilyen (számítógépes) manipuláció, tömegesen generált e-mail címek vagy accountok létrehozása, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartás, vagy annak megalapozott gyanúja.

 

6.3.    A Játékból kizárásra kerül az a Játékos, aki kommentjeivel sérti a Szervező jogát, jogos érdekeit (ilyennek minősül az is, ha a Játékos más személy, személyek vagy társadalmi csoportok jogát, jogos érdekét sértő megjegyzéseket, kommenteket tesz közzé).

 

 1.           A Szabályzat módosítása

 

A Szervező fenntartja a Szabályzat módosításának a jogát. A Szabályzat módosításáról a Szervező a Szervező Instagram oldalának üzenőfalán keresztül értesíti a Játékost.

 

 1.         A Szervező felelőssége

 

A Szervező nem szavatolja a Játék szünetmentességét, a Játékot bármikor, bármilyen okból felfüggesztheti, megszüntetheti.  Az internetszolgáltató vagy az Instagram műszaki hibájából eredő károkért való felelősséget a Szervező kizárja. A Szervező a Játék működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, de azokért kizárja felelősségét. A Szervező kizár minden kártérítési, kártalanítási igényt a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

 

 1.           Egyéb rendelkezések

 9.1.   A Szervező kijelenti, hogy a Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

 9.2.   A jelen Szabályzatra a magyar jog szabályai alkalmazandók.

 9.3.   A Játék független az Instagramtól, az Instagram abban nem vesz részt, azt nem támogatja.

 9.4.   Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot indokolt esetben bármikor visszavonja vagy feltételeit megváltoztassa.

 9.5.   A Szervező döntése minden Játékban végleges, mely ellen a Szervező jogorvoslatot, felülvizsgálatot nem biztosít.

 

 1.         Adatkezelés és adatvédelem

 

A Szervező a Játékkal kapcsolatban végzett adatkezelés tekintetében az alábbi adatvédelmi tájékoztatást teszi közzé, összhangban az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletével (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel (Info tv.).

 

 10.1. Az adatkezelő neve és elérhetőségei

 

A Nyereményjátékban való részvételre Játékszabályzatban meghatározott Játékosok az ott leírtak szerint jelentkezhetnek. A jelentkezés és a Játékban való részvétel, továbbá a Nyertes esetében a nyeremények átvétele kapcsán a Játékosok személyes adatokat adnak meg. A személyes adatok kezelését végző adatkezelő a Szervező, adatai:

 

Adatkezelő az a személy vagy cég, aki az adatokat bármilyen módon kezeli.

 

Adatkezelés a személyes adatokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége. Például: gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

 

Az átadott személyes adatokat a Szervező kezeli. A Szervező elérhetőségei a következők:

 

Rózsa és Társai Bt. (7150 Bonyhád, Szabadság tér 8/33, info@pirulafutar.hu, Tel.:+36 74 451 832, https://www.pirulafutar.hu/)

 

10.2.  A kezelt személyes adatok köre

A Szervező a Játékosok alábbi személyes adatait kezeli a Játék kapcsán:

(i)       Játékosok esetében

 •       Instagram profilnév
 •       Bármilyen egyéb, a posztban szereplő adat, amit a Játékos önként ad meg

 

 (ii)     Nyertes esetében

 •         név
 •         telefonszám
 •         email cím
 • lakcím/ postázási cím

 

 

10.3.  Az adatkezelés jogalapja

 

A Szervező a Játékosok személyes adatait a Játékosok önkéntes hozzájárulása alapján kezeli (GDPR 6. cikk (1) a) pont). A Játékosok hozzájárulásukat a Játékra a Játékszabályzatban leírtak szerint történő jelentkezésükkel (ráutaló magatartással) adják meg. A nyereményjátékban való részvétellel a Játékos kifejezett hozzájárulását adja, hogy nyerés esetén a Szervező közzéteszi a nevét a Szervező Instagram oldalán. 

 

10.4.  Az adatkezelés célja

A Szervező a Játékosok személyes adatait a Játékban való részvétel, a nyeremények kisorsolásának, nyerés esetén a nyeremények átvételéhez szükséges egyeztetés és a nyeremények átadásának lehetővé tétele céljából kezeli.

 

10.5. Személyes adatok harmadik országba történő továbbítása

Nem kerül sor adattovábbításra harmadik országbeli, azaz az EU-n és az EGT-n kívüli címzett részére.

 

10.6. Automatizált döntéshozatal, beleértve a profilalkotást

Nem kerül sor kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatalra.

 

10.7. A kezelt adatok tárolásának időtartama

A Szervező a Játékosok személyes adatait a Nyereményjáték Játékszabályzatban meghatározott tartama alatt kezeli.   A Nyereményjáték lezárultával a Nyertes személyes adatainak kivételével a Játékosok személyes adatai törlésre kerülnek. A Nyertes személyes adatait a Szervező a vonatkozó számviteli előírások alapján a nyeremény kézbesítését/átvételét követő 8 évig tárolja, ezt követően pedig törli.

A fentiektől függetlenül a Szervező törli a nem nyertes Játékos személyes adatait, amennyiben a Játékos erre vonatkozó kérelmet nyújt be a Szervezőhöz.

Az Instagramon közzétett bérmely tartalom esetén a Instagram adatvédelmi irányelve a mérvadó.

 

10.8. A személyes adat szolgáltatására vonatkozó kötelezettség és az elmaradó adatszolgáltatás következménye

A megadott személyes adatok szolgáltatása önkéntes, azaz nem alapul jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen, és nem előfeltétele szerződés megkötésének sem.

Amennyiben nem járul hozzá a Szervező ezen adatkezeléséhez, úgy a nyereményjátékban való részvételét nem tudja biztosítani.

 

10.9. A Szervező által tett adatbiztonsági intézkedések

A Szervező a beépített és alapértelmezett adatvédelem elvét követve mind az adatkezelés módjának meghatározásakor, mind pedig az adatkezelés során olyan megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre, amelyek célja egyrészt az adatvédelmi elvek hatékony megvalósítása, másrészt a GDPR-ban foglalt követelmények teljesítéséhez és a Játékosok jogainak védelméhez szükséges garanciák beépítése az adatkezelés folyamatába. A Szervező biztosítja, hogy alapértelmezés szerint kizárólag olyan személyes adatok kezelésére kerüljön sor, amelyek az adott konkrét adatkezelési cél szempontjából szükségesek. Ez a kötelezettség vonatkozik a gyűjtött személyes adatok mennyiségére, kezelésük mértékére, tárolásuk időtartamára és hozzáférhetőségükre. A Szervező adatbiztonsági intézkedésekkel éri el, hogy a személyes adatok alapértelmezés szerint a természetes személy beavatkozása nélkül ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára.

  

10.10. A Szervező adatkezelésével kapcsolatban a téged megillető jogok

Milyen jogaid vannak a Szervező adatkezelésével összefüggésben?

 •     Kérelmezheted a Szervezőtől a Rád vonatkozó adatkezeléssel összefüggésben:
 1. a)       a személyes adatokhoz történő hozzáférést (Adatvédelmi Rendelet 15. cikk). E körben jogosult vagy tájékoztatást kapni arról, hogy a személyes adatok kezelése folyamatban van-e, jogosult vagy megismerni a kezelt személyes adatokat és azokról másolatot kérhetsz, továbbá ezek vonatkozásában az adatvédelmi szempontból lényeges információkat (pl. címzettek kategóriái, tárolás időtartama).
 2. b)       a személyes adatok helyesbítését (Adatvédelmi Rendelet 16. cikk). E körben kérheted a helytelen adat kijavítását, illetve a hiányos adat kiegészítését.
 3. c)        személyes adatok törlését (Adatvédelmi Rendelet 17. cikk).
 4. d)       vagy kezelésének korlátozását (Adatvédelmi Rendelet 18. cikk).
 •             A hozzájárulást bármikor vissza lehet vonni: Az adatkezelés jogalapja a Te hozzájáruló nyilatkozatod (lásd jelen formanyomtatvány B. pontja). A hozzájárulást bármely időpontban jogosult vagy visszavonni, amely azonban a visszavonásig történt adatkezelés jogszerűségét nem érinti.
 •             A fenti jogok érvényesítésére vonatkozó kérelmet a fenti I. pontban megadott elérhetőségeken lehet benyújtani a Szervezőhöz. A Szervező a kérelemnek a lehető legrövidebb időn belül, legfeljebb azonban 10 napon belül eleget tesz és értesít Téged a megtett lépésekről, illetve a kérelem elutasításának indokairól.
 •             Panasz benyújtás joga: Jogosult vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11; website: www.naih.hu; email: ugyfelszolgalat@naih.hu; Tel: + (36)-1-391-1400) panaszt benyújtani. A panasz hatósági benyújtása előtt javasoljuk, hogy azt először a Szervezőnek küldd meg annak érdekében, hogy a kérést első körben mi is megvizsgálhassuk.
 •             Bírósági út igénybe vétele: Jogaid megsértése esetén a Szervező ellen bírósághoz fordulhatsz. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a választásod szerint – a lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

 

10.11.   Vegyes rendelkezések

 
Ez a Szabályzat elérhető a https://www.pirulafutar.hu/nyeremenyjatek

 

Utolsó módosítás dátuma: 2023. július 30.

Nyereményjáték szabályzat- Tiktok
 1.           A Játék és a Szervező

 

Jelen szabályzat (a továbbiakban: Játékszabályzat) a Rózsa és Társai Bt (székhely: 7150,Bonyhád Szabadságtér 8/33.., adószám:26472388217, cégjegyzékszám:17 06 003145) (továbbiakban: Szervező) által kezelt és karbantartott https://www.tiktok.com/@pirulafutar Tiktok oldalon futó nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) vonatkozik, az alábbi feltételekkel.
  

 1.           Kik vehetnek részt a Játékban?

 

2.1.    A Játékban részt vehet minden magyarországi lakcímmel rendelkező, nagykorú és cselekvőképes, természetes személy (a továbbiakban: Játékos), aki érvényes regisztrációval rendelkezik a www.tiktok.com oldalon. 

2.2.    A Játékos a Játékban való részvételével egyidejűleg visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a Játékban részt kíván venni, a Játékszabályzatot pedig teljeskörűen megismerte, az ebben foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el. A Játékban a részvétel az adott Játék kiírása szerinti első aktivitással kezdődik. 

2.3.    A Játék posztban közölt eltérő rendelkezés hiányában egy Játékos csak egyszer vehet részt egy Játékban.

2.4.    A Játékos a Pirulafutár Tiktok oldalának követése ,az előző két poszt likeolása és a kommentben megírt választott csomag után vehet részt a nyeremény kisorsolásában.

2.5.    A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

 1.           A játék időtartama, menete

 

3.1.    A játék időtartama: 2023. szeptember 15.  – 2023. szeptember 24. 

 

3.2.    Eredményhirdetés: 2023. szeptember 26. 

 

3.3.    Nyertesek száma: 3 fő 

 

3.4.    Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre, a Szervező Tiktok oldalára kikerülő játékfelhívásban foglaltaknak maximálisan eleget kell tennie.

 

 1.           Nyeremények, Nyertes

 

4.1.    Nyeremény: 3 db Vichy csomag:

-1 db Vichy Neovadiol utazó csomag 

-1 db Vichy Mineral89 utazó csomag 

-1 db Vichy Liftactive utazó csomag 

 

4.2.    A nyeremény készpénzre nem váltható át. 

  

4.3.    Pótnyertest nem hirdetünk.

 

4.4.    A nyeremény más magánszemély számára nem átruházható.

 

 1.           A Nyertes értesítése

 

5.1.    A Nyertes nevét Tiktok posztban tesszük közzé 2023. szeptember 26.-án, amely közzétételhez a Felhasználók a Játékban történő részvétellel hozzájárulnak. Az eredményhirdetést követően a Nyertesnek az info@pirulafutar.hu címre küldött privát e-mail üzenetben vagy Tiktok oldalon keresztül kell felvennie a kapcsolatot a Szervezővel. A tárgynyereményt a Nyertes által fenti címen megadott levelezési címre, futár útján továbbítja a Szervező.

 

5.2.    Amennyiben a Nyertes legkésőbb az eredményhirdetést követő 15. napig nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel, úgy elveszíti jogát a nyeremény átvételére. Az a Nyertes, aki a leírtak szerint a fenti határidőn belül nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel, jelen szabályzat elfogadásával kifejezetten és visszavonhatatlanul lemond az ezzel összefüggő bármilyen kártérítési, megtérítési, illetve egyéb igényéről.

 

5.3.    A Nyertes az általa tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókja levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maga viseli. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőriznie.

 

 

 

 1.           Kizárás

6.1.    Ha olyan Felhasználó játszik vagy nyer, aki a Játék szabályait megszegi, vagy a jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, és/vagy az Tiktok felhasználói feltételeit megszegve, vagy megkerülve regisztrált az Tiktokon, a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

 

6.2.    A Játékból kizárásra kerülnek továbbá azok a Játékosok, akik etikátlan magatartást tanúsítva nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással próbálják növelni, és ezzel a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevő nyerési esélyeit csökkentik. A Játékból való azonnali hatályú kizárást von maga után bármilyen (számítógépes) manipuláció, tömegesen generált e-mail címek vagy accountok létrehozása, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartás, vagy annak megalapozott gyanúja.

 

6.3.    A Játékból kizárásra kerül az a Játékos, aki kommentjeivel sérti a Szervező jogát, jogos érdekeit (ilyennek minősül az is, ha a Játékos más személy, személyek vagy társadalmi csoportok jogát, jogos érdekét sértő megjegyzéseket, kommenteket tesz közzé).

 

 1.           A Szabályzat módosítása

 

A Szervező fenntartja a Szabályzat módosításának a jogát. A Szabályzat módosításáról a Szervező a Szervező Tiktok oldalának üzenőfalán keresztül értesíti a Játékost.

 

 1.         A Szervező felelőssége

 

A Szervező nem szavatolja a Játék szünetmentességét, a Játékot bármikor, bármilyen okból felfüggesztheti, megszüntetheti.  Az internetszolgáltató vagy az Tiktok műszaki hibájából eredő károkért való felelősséget a Szervező kizárja. A Szervező a Játék működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, de azokért kizárja felelősségét. A Szervező kizár minden kártérítési, kártalanítási igényt a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

 

 1.           Egyéb rendelkezések

 9.1.   A Szervező kijelenti, hogy a Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

 9.2.   A jelen Szabályzatra a magyar jog szabályai alkalmazandók.

 9.3.   A Játék független az Tiktoktól, az Tiktok abban nem vesz részt, azt nem támogatja.

 9.4.   Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot indokolt esetben bármikor visszavonja vagy feltételeit megváltoztassa.

 9.5.   A Szervező döntése minden Játékban végleges, mely ellen a Szervező jogorvoslatot, felülvizsgálatot nem biztosít.

 

 1.         Adatkezelés és adatvédelem

 

A Szervező a Játékkal kapcsolatban végzett adatkezelés tekintetében az alábbi adatvédelmi tájékoztatást teszi közzé, összhangban az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletével (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel (Info tv.).

 

 10.1. Az adatkezelő neve és elérhetőségei

 

A Nyereményjátékban való részvételre Játékszabályzatban meghatározott Játékosok az ott leírtak szerint jelentkezhetnek. A jelentkezés és a Játékban való részvétel, továbbá a Nyertes esetében a nyeremények átvétele kapcsán a Játékosok személyes adatokat adnak meg. A személyes adatok kezelését végző adatkezelő a Szervező, adatai:

 

Adatkezelő az a személy vagy cég, aki az adatokat bármilyen módon kezeli.

 

Adatkezelés a személyes adatokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége. Például: gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

 

Az átadott személyes adatokat a Szervező kezeli. A Szervező elérhetőségei a következők:

 

Rózsa és Társai Bt. (7150 Bonyhád, Szabadság tér 8/33, info@pirulafutar.hu, Tel.:+36 74 451 832, https://www.pirulafutar.hu/)

 

10.2.  A kezelt személyes adatok köre

A Szervező a Játékosok alábbi személyes adatait kezeli a Játék kapcsán:

(i)       Játékosok esetében

 •       Tiktok profilnév
 •       Bármilyen egyéb, a posztban szereplő adat, amit a Játékos önként ad meg

 

 (ii)     Nyertes esetében

 •         név
 •         telefonszám
 •         email cím
 • lakcím/ postázási cím

 

 

10.3.  Az adatkezelés jogalapja

 

A Szervező a Játékosok személyes adatait a Játékosok önkéntes hozzájárulása alapján kezeli (GDPR 6. cikk (1) a) pont). A Játékosok hozzájárulásukat a Játékra a Játékszabályzatban leírtak szerint történő jelentkezésükkel (ráutaló magatartással) adják meg. A nyereményjátékban való részvétellel a Játékos kifejezett hozzájárulását adja, hogy nyerés esetén a Szervező közzéteszi a nevét a Szervező Tiktok oldalán. 

 

10.4.  Az adatkezelés célja

A Szervező a Játékosok személyes adatait a Játékban való részvétel, a nyeremények kisorsolásának, nyerés esetén a nyeremények átvételéhez szükséges egyeztetés és a nyeremények átadásának lehetővé tétele céljából kezeli.

 

10.5. Személyes adatok harmadik országba történő továbbítása

Nem kerül sor adattovábbításra harmadik országbeli, azaz az EU-n és az EGT-n kívüli címzett részére.

 

10.6. Automatizált döntéshozatal, beleértve a profilalkotást

Nem kerül sor kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatalra.

 

10.7. A kezelt adatok tárolásának időtartama

A Szervező a Játékosok személyes adatait a Nyereményjáték Játékszabályzatban meghatározott tartama alatt kezeli.   A Nyereményjáték lezárultával a Nyertes személyes adatainak kivételével a Játékosok személyes adatai törlésre kerülnek. A Nyertes személyes adatait a Szervező a vonatkozó számviteli előírások alapján a nyeremény kézbesítését/átvételét követő 8 évig tárolja, ezt követően pedig törli.

A fentiektől függetlenül a Szervező törli a nem nyertes Játékos személyes adatait, amennyiben a Játékos erre vonatkozó kérelmet nyújt be a Szervezőhöz.

Az Tiktokon közzétett bérmely tartalom esetén a Tiktok adatvédelmi irányelve a mérvadó.

 

10.8. A személyes adat szolgáltatására vonatkozó kötelezettség és az elmaradó adatszolgáltatás következménye

A megadott személyes adatok szolgáltatása önkéntes, azaz nem alapul jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen, és nem előfeltétele szerződés megkötésének sem.

Amennyiben nem járul hozzá a Szervező ezen adatkezeléséhez, úgy a nyereményjátékban való részvételét nem tudja biztosítani.

 

10.9. A Szervező által tett adatbiztonsági intézkedések

A Szervező a beépített és alapértelmezett adatvédelem elvét követve mind az adatkezelés módjának meghatározásakor, mind pedig az adatkezelés során olyan megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre, amelyek célja egyrészt az adatvédelmi elvek hatékony megvalósítása, másrészt a GDPR-ban foglalt követelmények teljesítéséhez és a Játékosok jogainak védelméhez szükséges garanciák beépítése az adatkezelés folyamatába. A Szervező biztosítja, hogy alapértelmezés szerint kizárólag olyan személyes adatok kezelésére kerüljön sor, amelyek az adott konkrét adatkezelési cél szempontjából szükségesek. Ez a kötelezettség vonatkozik a gyűjtött személyes adatok mennyiségére, kezelésük mértékére, tárolásuk időtartamára és hozzáférhetőségükre. A Szervező adatbiztonsági intézkedésekkel éri el, hogy a személyes adatok alapértelmezés szerint a természetes személy beavatkozása nélkül ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára.

  

10.10. A Szervező adatkezelésével kapcsolatban a téged megillető jogok

Milyen jogaid vannak a Szervező adatkezelésével összefüggésben?

 •     Kérelmezheted a Szervezőtől a Rád vonatkozó adatkezeléssel összefüggésben:
 1. a)       a személyes adatokhoz történő hozzáférést (Adatvédelmi Rendelet 15. cikk). E körben jogosult vagy tájékoztatást kapni arról, hogy a személyes adatok kezelése folyamatban van-e, jogosult vagy megismerni a kezelt személyes adatokat és azokról másolatot kérhetsz, továbbá ezek vonatkozásában az adatvédelmi szempontból lényeges információkat (pl. címzettek kategóriái, tárolás időtartama).
 2. b)       a személyes adatok helyesbítését (Adatvédelmi Rendelet 16. cikk). E körben kérheted a helytelen adat kijavítását, illetve a hiányos adat kiegészítését.
 3. c)        személyes adatok törlését (Adatvédelmi Rendelet 17. cikk).
 4. d)       vagy kezelésének korlátozását (Adatvédelmi Rendelet 18. cikk).
 •             A hozzájárulást bármikor vissza lehet vonni: Az adatkezelés jogalapja a Te hozzájáruló nyilatkozatod (lásd jelen formanyomtatvány B. pontja). A hozzájárulást bármely időpontban jogosult vagy visszavonni, amely azonban a visszavonásig történt adatkezelés jogszerűségét nem érinti.
 •             A fenti jogok érvényesítésére vonatkozó kérelmet a fenti I. pontban megadott elérhetőségeken lehet benyújtani a Szervezőhöz. A Szervező a kérelemnek a lehető legrövidebb időn belül, legfeljebb azonban 10 napon belül eleget tesz és értesít Téged a megtett lépésekről, illetve a kérelem elutasításának indokairól.
 •             Panasz benyújtás joga: Jogosult vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11; website: www.naih.hu; email: ugyfelszolgalat@naih.hu; Tel: + (36)-1-391-1400) panaszt benyújtani. A panasz hatósági benyújtása előtt javasoljuk, hogy azt először a Szervezőnek küldd meg annak érdekében, hogy a kérést első körben mi is megvizsgálhassuk.
 •             Bírósági út igénybe vétele: Jogaid megsértése esetén a Szervező ellen bírósághoz fordulhatsz. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a választásod szerint – a lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

 

10.11.   Vegyes rendelkezések

 
Ez a Szabályzat elérhető a https://www.pirulafutar.hu/nyeremenyjatek

 

Utolsó módosítás dátuma: 2023. szeptember 15.

Vásárlási tudnivalók
Vásárlási feltételek
VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK:

100% Árgarancia - Leadott rendelés után nem módosítunk a termék árán.

Termékeinket az oldalon lévő kereső mezőben könnyen megtalálja,  böngészhet a oldalsávban elhelyezett termékkategóriák között.


Kellemes vásárlást és jó  egészséget!

Szállítási díj:

Házhoz szállítás: 0-19990.- forintig: 1500.-Ft,  19991.-forint felett: INGYENES

Csomagpontra szállítás díjszabása:

FoxPost: Bruttó 999.- forint szállítási díj 0-19990.- forintig, vagy ingyenes 19991.- forinttól.
GLS/MPL/Packeta: Bruttó 1190.- forint szállítási díj 0-19990.- forintig, vagy ingyenes 19991.- forinttól.


Átvétel a gyógyszertárban: INGYENES

Szállítási idő: 2 nap


Helyszíni átvétel Bonyhád : Rendelés visszaigazolását követő munkanapon 10 órától az Aranysas Gyógyszertárban(7150, Bonyhád, Szabadság tér 8/33.)

Helyszíni átvétel Kakasd : Rendelés visszaigazolását követő munkanapon nyitvatartási időben(H-P: 10:00-12:00) átvehető a Kakasdi fiókgyógyszertárban(7122, Kakasd,
Kossuth utca 323)

A vásárlás után a megrendelt árut többféle módon lehetséges kifizetni.


Utánvét: Megrendelés után az Ön által megjelölt helyre szállítjuk a csomagot, és ott a helyszínen kell fizetni. Az utánvét a díjbeszedés miatt 490.- Ft felárat tartalmaz.


Bankkártyás fizetés: Az online bankkártyás fizetések az OTP bank Simplepay rendszerén keresztül valósulnak meg.

Egészségpénztári számla terhére történő vásárlás: i

Olyan termékek vásárlása esetén (termékek köréről felvilágosítást a szakembereinktől kérjen), melyek elszámolhatóak egészségpénztári számla terhére, a  Rózsa és
Társai Bt. olyan "készpénzes" számlát állít ki, amelyet valamennyi magyar Egészségpénztár elfogad. Amennyiben ilyen számlát szeretne kérni, akkor a megrendelés
leadása során a Megrendelés megerősítése előtt a "Megjegyzés" rovatba fel kell tüntetni a választott egészség pénztárat és a pénztári tagkódot. Tagkód megadása
nélkül nem fogja kifizetni a pénzt az egészségpénztár.

 

Fizetni a szokásos módokon lehet ilyen termékekért is (helyszíni készpénzes, utánvét, bankkártyás fizetés). Fizetni nem tud közvetlenül az
egészségpénztári kártyával, hanem utólagos visszatérítésre tudja beadni a kapott számlát.Általunk kiállított számlát az egészségpénztár felé tárgyéven belül bármikor,
előző évi számlákat a következő év június 31-ig lehet elszámolni. A számla beérkezésétől számított 10 banki napon belül fizet az egészségpénztár.

 

 A Bt. fenn tartja azt a jogot, hogy a web áruházban megrendelt terméket a beszállító nem tudja teljesíteni, árban és minőségben hasonló termékkel helyettesítse.
Szállítási feltételek
A megvásárolt termékek átvételére lehetőség van gyógyszertárunkban, illetve kérhetik azok házhozszállítását is. A termékek kiszállítását logisztikai partnerünk a hét
minden munkanapján végzi. Amennyiben a megrendelt termék készleten van, szállító partnerünk a rendelést követő akár 2 munkanapon belül házhoz szállítja.


Átvétel a gyógyszertárban: INGYENES

Bonyhád : Rendelés visszaigazolását követő munkanaptól 10-18 óráig

az Aranysas Gyógyszertárban(7150, Bonyhád,Szabadság tér 8/33.)


Kakasd : Rendelés visszaigazolását követő munkanaptól

nyitvatartási időben(H,K,CS,P: 10:00-12:00, SZ:13:00-15:00) átvehető a Kakasdi fiókgyógyszertárban(7122,

Kakasd, Kossuth utca 323)

Házhozszállítás: (kizárólag Magyarország területén)

Csomagjainkat a GLS szállítja házhoz.

 0-19.990.- forintig: 1490.-Ft, 19.991.-Ft felett: INGYENES

Csomagpontra szállítás díjszabása:

FoxPost: Bruttó 999.- forint szállítási díj 0-19990.- forintig, vagy ingyenes 19991.- forinttól.

GLS/MPL/Packeta: Bruttó 1190.- forint szállítási díj 0-19990.- forintig, vagy ingyenes 19991.- forinttól.